W dniu 18.01.2019 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, na którym przeprowadzono wybory na kadencję 2019-2020 Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTMTS, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej PTMTS oraz delegatów na XXXVIII Zjazd Delegatów PTMTS, który odbędzie się w marcu 2019 r w Będlewie koło Poznania.

 

Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTMTS – kadencja 2019-2020

dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. nadzw. UTP – przewodniczący - WIM

prof. dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy – z-ca przewodniczącego - WBAiIŚ

dr hab. inż. Tomasz Piątkowski, prof. nadzw. UTP – skarbnik - WIM

dr inż. Tomasz Janiak – sekretarz - WBAiIŚ

dr inż. Robert Kostek – członek - WIM

dr inż. Maria Olejniczak – członek - WBAiIŚ

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Bydgoskiego PTMTS – kadencja 2019-2020

 

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – przewodniczący

dr inż. Adam Lipski – członek

dr inż. Adam Grabowski – członek

dr inż. Mariusz Kukliński– z-ca członka

 

Delegaci na XXXVIII Zjazd PTMTS

(Wybory władz Zarządu Głównego PTMTS na kadencję 2019-2020)

 

dr hab. inż. Tomasz Piątkowski, prof. nadzw. UTP – WIM

dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. nadzw. UTP - WIM

dr inż. Tomasz Janiak – WBAiIŚ

dr inż. Robert Kostek -WIM

dr inż. Mariusz Kukliński - WIM

dr inż. Maria Olejniczak - WBAiIŚ