Dnia 27 października2018r. odbyła się Ogólnopolska Gala Finałowa Konkursu Kół Naukowych Uczelni Technicznych KoKoN2018, na której ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody tegorocznym Laureatom. Wydarzenie miało miejsce w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej. Celem konkurs KoKoN, organizowanego przez Forum Uczelni Technicznych (FUT), jest popularyzacja działań Kół Naukowych na uczelniach technicznych.  Kapituła konkursu wyłoniła zwycięskie projekty w pięciu kategoriach: badania naukowe, projekt inżynierski, konferencja, innowacyjne technologie, IT. Konkurs skierowany był do 30 Polskich Uczelni Technicznych. Każde Koło Naukowe miało możliwość przesłania jednego projektu w wybranej przez siebie kategorii.

 

W ramach konkursu, Koło Naukowe Pojazdów Szynowych zgłosiło projekt badawczy dotyczący „Doświadczalnego porównania metod zwiększających siłę adhezji pomiędzy elementem drukowanym a stołem drukarki 3D”. Badania zostały przeprowadzone przez Panią Dominikę Płaczek, studentkę IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn, a koordynowane były przez Opiekuna Koła Pana mgr inż. Pawła Maćkowiaka. Niezmiernie miło jest nam poinformować, że zrealizowane badania naukowe zdobyły uznanie Kapituły Konkursowej i przyznano tytuł zwycięskiego projektu w kategorii Badania Naukowe. Podczas uroczystej Gali Finałowej odebrano nagrodę w formie czeku o wartości 2000 zł do wykorzystania na rozwój działalności Koła Naukowego.

 

Dziękujemy Pani Prorektor, za sfinansowanie kosztów transportu oraz noclegu umożliwiających wzięcie udziału podczas Gali Finałowej Konkursu. Cieszymy się, że realizowane projekty w ramach działalności Koła Naukowego Pojazdów Szynowych zdobywają coraz większe uznanie i zostają nagradzane współzawodnicząc z najlepszymi Uczelniami Technicznymi z całej Polski.

 

Zdjęcia „IMGP” - fot. Marcin Muskała PHOTOGRAPHY

Zdjęcie „nagrody” - fot. Dominika Płaczek