• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017


 PROJEKTY BADAWCZE, BADAWCZO ROZWOJOWE I DYDAKTYCZNE 2014 - 2015


 

Projekty badawcze

Badania zmęczeniowe stali konstrukcyjnej w podwyższonych temperaturach - dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP

Metodyka badań programowanych dla obciążeń wieloosiowych o nieproporcjonalnie zmiennych składowych - dr hab. inż. Dariusz Skibicki, prof. nadzw. UTP

Badania nowego sposobu rozdrabniania tworzyw w kierunku zmniejszenia energochłonności - dr hab. inż. Joachim Zimniak, prof. nadzw. UTP

 

Projekty badawczo-rozwojowe

Wózek tramwajowy z niesztywną przegubową ramą, zabudowany pod tramwajem niskopodłogowym. Projekt realizowany wspólnie z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA - dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP

Nowe, zaawansowane materiały warstwowe Al-Ti o podwyższonej odporności balistycznej na konstrukcje lotnicze i kosmiczne. Projekt realizowany wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną , Politechniką Warszawską, Instytutem Metali Nieżelaznych, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Zakładem Technologii Wysokoenergetycznych „EXPLOMET” Gałka, Szulc Sp. J. - ze strony UTP dr hab. inż. Dariusz Boroński, prof. nadzw. UTP

Opracowanie i wdrożenie technologii rozdrabniania i dewulkanizacji zużytych opon samochodowych dla ich recyklingu materiałowego i surowcowego.Projekt realizowany wspólnie z INOGUMA sp. z o.o. - ze strony UTP prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

 

Projekty badawcze i dydaktyczne współfinansowane przez UE

Separacja elektrostatyczna wybranych tworzyw biodegradowalnych - mgr inż. Tomasz Żuk

Efektywność energetyczna dla proekologicznego rozwoju MŚP - studia podyplomowe i doradztwo dla firm - dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. nadzw. UTP

Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy - dr hab. inż. Tomasz Topoliński

Computer Aided Engineering - kierunek przyszłości - dr hab. inż. Dariusz Skibicki, prof. nadzw. UTP

Zintegrowanie kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy - dr inż. Adam Mroziński

 


 

   Pracownicy Wydziału podejmują również prace naukowe i naukowo-badawcze jako efekt coraz aktywniejszej współpracy naszej uczelni, w tym również Wydziału Inżynierii Mechanicznej, z przemysłem. Sprzyja temu istnienie na Wydziale laboratoriów badawczych na wysokim poziomie. Przykładem tego jest Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 374) w zakresie: próba statycznego rozciągania przy obciążeniu do 250 kN, próby zmęczeniowe w warunkach osiowego rozciągania-ściskania przy obciążeniu do ±250 kN, próba niskocyklowego zmęczenia metali przy obciążeniu do ±250 kN, wytrzymałość statyczna (do 250 kN) i zmęczeniowa (± 250 kN) elementów konstrukcyjnych lub zespołów maszynowych. W roku 2011 dokonano poszerzenia zakresu badawczego laboratorium o nowe procedury badawcze tj.

  • próby udarności sposobem Charpy’ego w temperaturze pokojowej oraz obniżonej do -60 ­­o C,
  • określanie zawartości pierwiastków w wyrobach metalowych.

   W roku 2013 Zakład Inżynierii Materiałowej, po uzyskaniu pozytywnej oceny, uzyskał akredytację, zgodną z PN-EN ISO 17025:2005, Polskiego Centrum Akredytacji na prowadzone badania. Zakres badań laboratorium Zakładu Inżynierii Materiałowej AB 1471 obejmuje między innymi:

  • analizy mikroskopowe metali,
  • analizy mikroskopowe osnowy i grafitu w żeliwie,
  • badania twardości metodą Brinella:     HBW 10mm/29420 N   i   HBW 2,5 mm/1840 N
  • badania twardości metodą Vickersa:     HV10   i     HV30.

    W 2013 roku otwarto Laboratorium Metrologii i Systemów Pomiarowych. Laboratorium powstało dzięki współpracy ze światowym liderem w dziedzinie metrologii firmą MITUTOYO oraz przy zaangażowaniu firmy TENACO. Celem Laboratorium jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na WIM, zapoznawanie studentów z najnowszą techniką pomiarową, prezentacja nowoczesnych rozwiązań firmom produkcyjnym i aby małe firmy produkcyjne mogły korzystać z nowoczesnej techniki pomiarowej dającej dokładność pomiarów rzędu tysięcznych części mm.

   W 2014 roku otwarto Laboratorium Badań Struktur Wielkogabarytowych rozwijanego we współpracy z firmą PESA Bydgoszcz SA. Rozpoczęto badania struktur pojazdów szynowych realizowanych w ramach programu INNOTECH finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W projekcie tym uczestniczą Wydział Inżynierii Mechanicznej i firma PESA.

Co roku pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej realizują kilkadziesiąt prac badawczych na rzecz przedsiębiorstw regionu.

 


 

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image