• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Projekt INNOTECH -K3/IN3/32/227826/NCBIR/14

 

Temat: Wózek tramwajowy z niesztywną przegubową ramą zabudowany pod tramwajem niskopodłogowym

 

W latach 2014-2016 jest realizowany na Wydziale Inżynierii Mechanicznej projekt badawczy, którego celem jest opracowanie metody projektowania i badań ram pojazdów szynowych. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum którego uczestnikami są Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz firma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. Liderem projektu jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

Wspólna realizacja projektu w obiektach Wydziału Inżynierii Mechanicznej jest przykładem bardzo dobrej współpracy przedsiębiorstwa i uczelni wyższej. Do rozwiązania praktycznych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie poprawy trwałości i niezawodności produkowanych obiektów zostało wykorzystane doświadczenie naukowe zespołu pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej specjalizującego się w projektowaniu obiektów technicznych ze względu na trwałość zmęczeniową. Konsekwentna współpraca zespołów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i przedsiębiorstwa zaowocuje powstaniem bardzo nowoczesnego centrum badawczego, które z pewnością przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności wyrobów oraz postępu technicznego w przedsiębiorstwie PESA

Wzorową współpracę uczelni i przedsiębiorstwa doceniło w roku 2014 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które na wdrożenie zaproponowanej metodyki badań odpowiedzialnych struktur spawanych przyznało grant badawczy w ramach programu INNOTECH III. Kierownikiem projektu jest prof. Stanisław Mroziński, prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Mechanicznej, i jednocześnie kierownik Instytutowego Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji. Uzyskane środki finansowe pozwalają wdrożyć wyniki projektu w laboratorium Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Końcowym etapem będzie uzyskanie na prowadzone badania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (Akredytacja PCA).

Udział firmy PESA w uruchomieniu i weryfikacji pierwszego obiektu nie ogranicza usług badawczych laboratorium tylko do potrzeb firmy PESA. Podczas określania dalszych kierunków rozwoju Instytutowego Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji przyjęto założenie, że będą one zgodne z potrzebami badawczymi kluczowych przedsiębiorstw regionu. Z tego też względu powstałe Laboratorium jest otwarte na współpracę ze wszystkimi przedsiębiorstwami zainteresowanymi badaniem swoich konstrukcji w warunkach odwzorowujących warunki eksploatacji. Modułowa struktura wieloosiowego układu obciążenia budowanego stanowiska pozwala, w zależności od potrzeb, na indywidualną aranżację dowolnego stanowiska, w którym niezbędne jest odwzorowanie obciążenia eksploatacyjnego. Warunkiem podstawowym jest przygotowanie przez zleceniodawcę odpowiedniego oprzyrządowania pozwalającego na mocowanie badanego obiektu. Firma PESA jest pierwszą firmą, która podjęła decyzję o rozpoczęciu badań swoich obiektów w Laboratorium Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Z najważniejszych firm, które również są zainteresowane korzystaniem z usług badawczych laboratorium wymienić należy Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A oraz Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „Towimor” S.A. w Toruniu.

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image