• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017


PROGRAMY STUDIÓWEfekty kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

Mechanika i Budowa Maszyn studia I stopnia >> link
Mechanika i Budowa Maszyn studia II stopnia >> link

Transport studia I stopnia >> link
Transport studia II stopnia >> link

Wzornictwo studia I stopnia >> link

Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia >> link
Inżynieria Biomedyczna studia II stopnia >> link

Mechaniczna Inżynieria Tworzyw studia I stopnia >> link

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych studia I stopnia >> link

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii studia I stopnia >> link

Plany i sylabusy

Mechanika i Budowa Maszyn >> link

Transport >> link

Wzornictwo >> link

Inżynieria Biomedyczna >> link

Mechaniczna Inżynieria Tworzyw >> link

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych >> link

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii >> link

Mechatronika >> link


Wzór sylabusa >> link


 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image