• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Bartosz Walentyn, student Wydziału Inżynierii Mechanicznej laureatem Międzynarodowej Wystawy Innowacji ARCA 2018.            

Tegoroczna edycja Międzynarodowej Wystawy Innowacji ARCA odbyła się w dniach 18-20 października 2018 r. w bibliotece uniwersyteckiej w Zagrzebiu.

Impreza organizowana jest dorocznie od 2003 r. i jest ona jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń o tematyce wynalazczej na świecie. O bardzo wysokiej randze wystawy świadczy już sam fakt, iż posiada ona rekomendację Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA) z siedzibą w Genewie.

Głównym organizatorem imprezy jest Unia Wynalazców Chorwackich (UIH), a do najważniejszych współorganizatorów niewątpliwie należy zaliczyć: Uniwersytet w Zagrzebiu, Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA) oraz Chorwackie Stowarzyszenie Kultury Technicznej (HZTK). Wystawa objęta została patronatem Chorwackiej Izby Gospodarczej, a także chorwackiego Ministerstwa Rolnictwa, chorwackiego Ministerstwa Nauki i Edukacji oraz chorwackiego Ministerstwa Gospodarki, Przedsiębiorczości i Rzemiosła.

 

Podczas targów student zaprezentował swoje cztery wynalazki:

- Urządzenie dwufunkcyjne do usuwania chwastów i parowego mycia podłóg,

- Wielofunkcyjna maszyna do prac ogrodowych,

- Śmieciarko-zgazowarka pirolityczna,

- Zestaw do tapetowania.

Wszystkie zaprezentowane przez studenta wynalazki zdobyły uznanie jury. Pierwszy z wymienionych nagrodzony został złotym medalem. Dwa następne otrzymały srebrne medale, a ostatni brązowy.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż tegoroczne targi w Zagrzebiu to nie pierwsza impreza, na której student Wydziału Inżynierii Mechanicznej został nagrodzony. Wcześniej bowiem jego innowacje docenione zostały m.in. na warszawskiej wystawie IWIS 2016, moskiewskim salonie ARCHIMEDES 2013, czy nieistniejących już targach TECHNICON-INNOWACJE 2010 w Gdańsku.

Oprócz Bartosza Walentyna, Polskę na wystawie ARCA reprezentowało Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Na swoim stoisku wystawiło ono siedem wynalazków autorstwa innych polskich innowatorów.

Wyjazd i uczestnictwo w targach finansowane zostały z grantu otrzymanego w ramach programu Najlepsi z najlepszych! 3.0. - wsparcie dla studentów w międzynarodowych zmaganiach.

 

 

 

 

 

 

 

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image