• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

23 listopada 2018 roku odbyła się w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 10 międzynarodowa sesja naukowa Applied Mechanics. Sesja organizowana jest co dwa lata. W tym roku, z uwagi na zaproszenie naukowców ośrodków zagranicznych przyjęto formułę sesji międzynarodowej. Głównym organizatorem międzynarodowej sesji naukowej Applied Mechanics 2018 jest: Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy współudziale Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Komitet Naukowy: M. Delyavskyy – przewodniczący, M. Aureli (USA), J. Awrejcewicz, A. Podhorecki, D. Caruntu (USA), Cz. Cempel, M. Cieszko, B. Demchyna (UK), I. Dobriancki (UK), H. Holka, J. Kubik, Z. Ławrynowicz, S. Mroziński, W.Ostachowicz, T. Piątkowski, A. Podhorecki, J. Sawicki, J. Sempruch, B. Siołkowski, D. Skibicki, J. Szala, Cz. Szymczak , T. Topoliński, A. Tylikowski, J. Zachwieja, B. Żółtowski.

Komitet Organizacyjny: J. Sawicki – przewodniczący, T. Piątkowski – edytor wydawnictwa pokonferencyjnego, T. Janiak- sekretarz , T. Jarzyna – redakcja streszczeń, M. Kukliński, R. Kostek, – redakcja wydawnictwa pokonferencyjnego, M. Olejniczak, K. Łaz , J. Piątkowska.

 

Tematyka sesji:

Zagadnienia podstawowe i interdyscyplinarne
Mechanika konstrukcji
Mechanika materiałów
Mechanika pękania i zmęczenia materiałów
Mechanika ośrodków niejednorodnych
Mechanika płynów i zagadnienia termiczne
Mechanika ośrodków porowatych
Metody eksperymentalne w mechanice
Mechatronika Biomechanika
Dynamika układów
Metody numeryczne w mechanice
Inżynierskie zastosowania mechaniki

Na sesji przedstawiono 68 referatów w pięciu sesjach. Spotkanie podzielono na cztery sesje na których wygłoszono 20 referatów oraz sesję plakatową (48 posterów).

Na międzynarodową sesję Applied Mechanics (ISAM 2018) referaty nadesłali pracownicy z następujących ośrodków naukowych: Riga Technical University z Łotwy, National University of Water and Environmental Engineering, National Agrarian University,Lviv, Lviv Polytechnic National University, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kyiv National University, Lviv Regional Institute for Public Administration z Ukrainy, Technical University of Košice, University of Žilina ze Słowacji oraz Budapest University of Technology and Economics, Pol. Śląskiej, Pol. Gdańskiej, Pol. Częstochowskiej, Pol. Świętokrzyskiej, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Jerzy Sawicki

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image