• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

W dniu 23.01.2019r. dr inż. Sylwester Borowski zorganizował dla studentów drugiego roku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii oraz studentów pochodzących z wymiany w ramach programu Erasmus wyjazd dydaktyczny do Biogazowni Rypin w ramach przedmiotu Biogazownie Rolnicze, Przemysłowe i Wysypiskowe. Celem wyjazdu do Starorypina pod Rypinem było zapoznanie się z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie zajmującym się przerobem masy organicznej na biogaz, a następnie prąd. Po przyjeździe na miejsce dyrektor przedsiębiorstwa Andrzej Rusnaczenko zapoznał grupę studentów z technologią biogazowni, przedstawiając wszystkie etapy wytwarzania biogazu. Studenci mieli okazję obejrzeć obiekty oraz urządzenia techniczne służące do produkcji biogazu. Pierwszym etapem produkcji były podjazdy umożliwiające zrzut gnojowicy z pobliskich gospodarstw rolnych oraz magazynowanie i przygotowanie suchej masy organicznej przed zadaniem do fermentorów. Następnie osoba oprowadzająca zaprezentowała zbiorniki fermentacyjne, zbiorniki biogazu oraz pomieszczenia na substrat pofermentacyjny. Dużą ciekawostką okazało się pomieszczenie umożliwiające sterownie wszystkimi procesami biogazowni - proces ten był w pełni zautomatyzowany. Na podtrzymanie energii w całym przedsiębiorstwie przewidziano zużycie ok. 10% wytworzonej energii, co w pełni uniezależniło zakład produkcyjny. W kolejnym obiekcie znajdowały się dwa silniki zasilane biogazem, które zostały zintegrowane z generatorem prądu o mocy wytwarzania ok 2 MW. Dzięki życzliwości jednego z współwłaścicieli spółki Wiatrak, Sławomira Doleckiego obiektu grupa miała okazję obejrzeć również wnętrze pobliskiej turbiny wiatrowej o mocy 1,5 MW i zapoznać się z jej budową i działaniem. Wyjazd wzbogacił  wiedzę studentów zdobytą na uczelni oraz potwierdził praktyczne zastosowanie procesów energii odnawialnej.

Michał Dubieszko

(galeria)

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image