• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Nabór do Szkoły Doktorskiej

Absolwentów studiów magisterskich zapraszamy do uczestnictwa w nowej formie kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej. Nabór kandydatów będzie trwał od 1 do 20 września br. Informacje nt. wymogów rekrutacyjnych można uzyskać na stronie http://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/szkola-doktorska, zaś szczegółowe informacje nt. kształcenia w Szkole Doktorskiej można przeczytać pod adresem http://www.utp.edu.pl/pl/szkola-doktorska.

 

Szkoła Doktorska na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi kształcenie w zakresie dyscyplin naukowych, w których Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Obecnie są to: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna, nauki chemiczne, rolnictwo i ogrodnictwo oraz zootechnika i rybactwo. Dyscypliny te w bardzo szerokim zakresie są zbieżne zainteresowaniami absolwentów kierunków technicznych i przyrodniczych wielu uczelni w Polsce.

 

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image