• Rekrutacja

  • Badania

  • Kadra

  • Facebook

  • Kwiecień 2017

Pracownicy UTP w Bydgoszczy nagrodzeni na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „Invent Arena 2018”

W dniach 20-22 czerwca 2018 r. w Trzyńcu, w Republice Czeskiej odbyła się Międzynarodowa Wystawa Innowacji Technicznych Patentów i Wynalazków INVENT ARENA 2018. Patronat nad wystawą INVENT ARENA objął Prezes Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców – IFIA, Czeski Wicepremier Nauki, Badań i Innowacji, Czeskie Ministerstwo Edukacji Młodzieży i Sportu, Czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Prezes Czeskiej Izby Gospodarczej oraz Burmistrz Miasta Trzyniec.

Na stanowisku Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego podczas wystawy INVENT ARENA 2018 swoje wynalazki prezentowały Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej.

 

 

 

Podczas konkursu zespoły naukowe zaprezentowały dwa wynalazki:

1. „Konstrukcja zaworu do opróżniania zbiornika z materiałów ziarnistych do aparatu wibracyjnego z układem napędowym zataczająco–śrubowym”, Wynalazcy: dr hab. inż. prof. nadzw. UTP Marek Domoradzki, dr inż. Wojciech Poćwiardowski oraz mgr inż. Joanna Szulc,

2. „Urządzenie do rehabilitacji stawu promieniowo-nadgarstkowego”, Wynalazcy: dr n. med. Stanisław Jung, mgr inż. Marek Andryszczyk, inż. Marcin Głowacki.

Oba wynalazki otrzymały złote medale Internalional Exhibition of Technical Innovations, Patent and Inventons. Chcielibyśmy podkreślić, że ze względu na patronat IFIA oraz czeskich organizacji państwowych, a także obecność dostojnych gości oraz wielu wystawców, prezentujących swe innowacyjne opracowania wymogi konkursowe były wysokie.

Twórcom serdecznie gratulujemy oraz życzmy dalszych sukcesów!

Adam Mroziński

 

 

 

 

 

 

 

usosweb-white-50
wyszukiwarka_pracownikow
modul_niepelnosprawni
modul_rekrutacja2014_2015
modul_doktoranckie
modul_krk
modul_efekty
modul_english
modul_nauka
modul_cae
modul_shopa
modul_shopa
 

minisumo2.png

Image